JUDr. Marie Doležalová

JUDr. Marie Doležalová

Jablonského 604/7
32600 Plzeň 2 - Slovany - Východní Předměstí
IČ: 61138835
DIČ: CZ516206230

Informace o kanceláři JUDr. Marie Doležalová

Advokátní kancelář Plzeň 2

 

Advokátní kancelář JUDr. Marie Doležalové klientům nabízí všechny formy právní pomoci. Klienty advokátní kanceláře se mohou stát fyzické i právnické osoby z celého Plzeňského kraje. Součástí komlexních právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří je právní poradenství, sepis a kontrola smluv a zastupování klientů před soudy.

 

Advokátní kancelář se zaměřuje především na právo občanské, rodinné, obchodní, bytové, pracovní, zdravotnické, insolvenční a právo nemovitostí. 

 

Služby naší advokátní kanceláře v oblasti rodinného práva:

  • komplexní právní poradenství v rodinných vztazích
  • zastupování klientů v rozvodových řízeních
  • příprava návrhů na rozvod manželství
  • právní zastupování v přípravě návrhů ve věcech vyživovací povinnosti (určení výživného, zvýšení a snížení rozsahu vyživovací povinnosti, zrušení výživného), jakož i zastupování ve věcech efektivního vymáhání
  • zastupování klientů ve věcech úpravy práv k nezletilým dětem a v řízeních o výchově a výživě nezletilých dětí
  • právní poradenství v oblasti společného jmění manželů
  • zastupování klientů před soudem při zrušení bezpodílového spoluvlastnictví a jeho následném vypořádání dohodou, případně cestou soudu
  • zastupování v řízení o osvojení
  • přípravy návrhů na výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 
  • právní zastupování v řízeních o určení otcovství, řízeních o přípustnosti popření otcovství, jakož i v samotných řízeních o popření otcovství

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Marie Doležalová

Jablonského 604/7

326 00 Plzeň 2

Telefon: +420 602 441 250

Email: dolezalova.ak@seznam.cz

Kde nás najdete?